Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030. gadam publiskā apspriešana


Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) ir sagatavojusi Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030. gadam (Rīcības plāns). Tā izstrādē tika iesaistīti vairāk nekā 280 dažādu jomu speciālisti.

Rīcības plāns ir galvenais pašvaldības enerģētikas un klimata pielāgošanās nozares stratēģiskās plānošanas dokuments, kas turpmāk kalpos kā ceļa karte pilsētai, virzoties pretī izvirzītajam mērķim – būt starp pirmajām 100 klimatneitrālajām pilsētām Eiropā. Rīcības plāna izstrāde ir tikai pirmais solis, lai sasniegtu Rīgas pašvaldības noteiktos mērķus un panāktu būtiskus uzlabojumus gaisa piesārņojuma, pilsētvides kvalitātes, dabas vērtību ilgtspējas un klimatneitralitātes jomās.

Rīgas pašvaldība cītīgi strādā, lai kļūtu par pirmo klimatneitrālo galvaspilsētu Baltijā, un aicina ikvienu iesaistīties, lai kopīgi sasniegtu Rīcības plānā izvirzītos mērķus. 

Rīcības plāns tiek atvērts publiskai apspriešanai līdz 2021. gada 27. decembrim un ar to var iepazīties REA tīmekļa vietnē vai skatīt šeit Rīcības plāns.

Rīcības plāna publiskās apspriešanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 20. janvārim.

Priekšlikumus Rīcības plāna pilnveidošanai var iesniegt tiešsaistē, aizpildot anketu vai brīvā formā, nosūtot tos uz e-pasta adresi rea@riga.lv. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar REA, tālr. 67012350.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi paust savu viedokli!

Rīcības plāna sabiedriskā apspriede tiešsaistē notiks 2021. gada 20. decembrī pl, 17.30 (sīkāka informācija tiks sniegta tuvākajā laikā).

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk