Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāna sabiedriskā apspriede


Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) aicina uz Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2022.-2030. gadam (Rīcības plāns) sabiedrisko apspriedi, kura notiks 2021. gada 20. decembrī plkst. 17:30 tiešsaistē, platformā MS Teams. 

Pasākumā, aizpildot pieteikuma formu, aicināts piedalīties ikviens Rīgas iedzīvotājs, kuram rūp Rīgas enerģētikas un klimata rīcības nākotne. Saite dalībai tiešsaistes pasākumā tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pastu. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālr. 67012350.

Pasākumam var sekot līdzi tiešsaistē sociālajā tīklā Facebook

Pasākuma programma

17.30      REA ievads
17.40      Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2022.-2030. gadam mērķi un plānotie pasākumi
18.00      Sabiedriskajā apspriešanā saņemto priekšlikumu analīze un viedokļu apmaiņa 

Rīcības plāns ir galvenais pašvaldības enerģētikas un klimata pielāgošanās nozares stratēģiskās plānošanas dokuments, kas turpmāk kalpos kā ceļa karte, pilsētai virzoties pretī izvirzītajam mērķim – būt starp pirmajām 100 klimatneitrālajām pilsētām Eiropā. Tā izstrāde ir tikai pirmais solis, lai sasniegtu Rīgas pašvaldības noteiktos mērķus un panāktu būtiskus uzlabojumus gaisa piesārņojuma, vides kvalitātes, dabas vērtību ilgtspējas un klimata jautājumu jomās.

Atgādinām, ka Rīcības plāns, kura tapšanā bija iesaistīti vairāk nekā 280 dažādu jomu speciālisti, ir atvērts publiskai apspriešanai līdz š.g. 27. decembrim. Ar to var iepazīties REA tīmekļa vietnē, savukārt priekšlikumus Rīcības plāna pilnveidošanai var iesniegt, aizpildot anketu tiešsaistē vai brīvā formā nosūtot tos uz e-pasta adresi rea@riga.lv. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālr. 67012350.

Rīcības plāna publiskās apspriešanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 20. janvārim.

Aicinām ikvienu aktīvi iesaistīties un paust savu viedokli!

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk