Klimatneitralitāte ATELIER

Seminārs un koprades darbnīca “Skanste – apkaime ar pozitīvu enerģijas bilanci”

Ziņas

“Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) projekta “Uz iedzīvotāju iniciatīvu balstīta viedpilsētu attīstība (ATELIER)” ietvaros 2023. gada 16. jūnijā Skanstes apkaimē organizēja semināru un koprades darbnīcu “Skanste – apkaime ar pozitīvu enerģijas bilanci”. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar ATELIER projekta ekspertu izstrādātajiem scenārijiem pozitīvas enerģijas bilances apkaimei Skanstes pilotteritorijā un iespējām šādus risinājumus finansēt. Savukārt uz semināru uzaicinātie Latvijas pārstāvji dalījās pieredzē par līdz šim paveikto pozitīvas enerģijas bilances* kvartālu attīstībā Latvijā, par tirgū pieejamām tehnoloģijām, risinājumiem un vietējo kopienu izveidi šādu risinājumu ieviešanas atbalstam. Darbnīcas ietvaros Skanstes apkaimes pilotteritorijas pārstāvji izteica savu viedokli par to, kā veidot energoneatkarīgu apkaimi ar pozitīvu enerģijas bilanci un kāds atbalsts no pašvaldības un valsts puses būtu nepieciešams šādu ideju īstenošnai.

Pasākuma mērķauditorija bija Skanstes apkaimes pilotteritorijas ēku īpašnieki un apsaimniekotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, Skanstes apkaimes iedzīvotāji u.c. interesenti.

* Pozitīvas enerģijas bilances apkaimes koncepts – apkaime ar ikgadēju nulles neto enerģijas importu un nulles neto CO₂ emisiju – ietver ne tikai energoefektīvas ēkas un energoapgādi no atjaunīgiem energoresursiem, bet arī integrētus viedā apgaismojuma, ilgtspējīgas mobilitātes, enerģijas uzkrāšanas, balansēšanas, e-mobilitātes risinājumus, ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu, pret klimata pārmaiņām noturīgas zaļās pilsētvides teritorijas u.c. risinājumus, kas kopumā būtiski uzlabo dzīves vides kvalitāti apkaimes iedzīvotājiem un ievērojami samazina energoresursu izmaksas.

Piedāvājam iepazīties ar semināra ietvaros sniegtajām prezentācijām: