Klimatneitralitāte ATELIER

Par Eiropas pilsētu misiju “100 viedas un klimatneitrālas pilsētas”

Ziņas

“Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) starptautiskā projekta “Uz iedzīvotāju iniciatīvu balstīta viedpilsētu attīstība (ATELIER)” ietvaros 2023. gada 15. jūnijā Rīgas domē organizēja informatīvu semināru par Rīgas pilsētas dalību Eiropas pilsētu misijā “100 viedas un klimatneitrālas pilsētas”. Semināru klātienē apmeklēja vairāk kā 80 dalībnieki un tā ietvaros tika aplūkotas sekojošas tēmas:

  • Klimata pilsētas līgums, tā izstrādes process un iesaistīto pušu loma;
  • Enerģijas kopienas kā instruments klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai;
  • Pilsētvides dekarbonizācija, veidojot apkaimes ar pozitīvu enerģijas bilanci un labās prakses piemēri Amsterdamā un Bilbao.

Piedāvājam iepazīties ar semināra ietvaros sniegtajām ekspertu prezentācijām:

Klimata pilsētas līgums, tā izstrādes process un iesaistīto pušu loma:

Enerģijas kopienas kā instruments klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai:

Pilsētvides dekarbonizācija, veidojot apkaimes ar pozitīvu enerģijas bilanci:

Labās prakses piemēri: apkaimes ar pozitīvu enerģijas bilanci Amsterdamā un Bilbao: