Klimatneitralitāte

Pārmaiņu mazināšana un pielāgošana klimata neitralitātei

Ziņas

2021. gada 19. un 20. oktobrī Malmē (Zviedrijā) tika organizēts Eiropas pilsētu noturības forums European Urban Resilience Forum (EURESFO), kurš pulcēja ekspertus un interesentus no Eiropas Savienības valstīm, lai diskutētu par ES adaptācijas stratēģiju klimata neitralitātei.

Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) direktors Jānis Ikaunieks tiešsaistē iepazīstināja ar Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2022.-2030. gadam, kas ir viens no pilsētas ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokumentiem un turpmāk būs ceļa karte, pilsētai virzoties pretī izvirzītajam mērķim - kļūt par pirmo klimatneitrālu pilsētu Baltijas valstīs un būt starp pirmajām 100 klimatneitrālajām pilsētām Eiropā.

Plāna izstrāde šobrīd ir viens no visvairāk apspriestajiem REA darbības jautājumiem. Līdz šim Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādes gaitā notikušas 18 darba grupas mazākos un lielākos sastāvos, iesaistot vairāk nekā 280 dažādu jomu speciālistus. Bet jau šā gada novembrī plāns tiks nodots apspriešanai sabiedrībā un būs pieejams REA mājaslapā.

Rīga apzinās, ka plāna ieviešana nebūs vienkāršs uzdevums, taču kopā ar daudzām citām Eiropas pilsētām sekmīgi virzās klimatneitralitātes virzienā. Būtiski, ka klimatneitralitātes pasākumu ieviešana ne vien mazinās pilsētas ietekmi uz klimatu, bet arī palīdzēs attīstīt un modernizēt pilsētvidi, veicinās labklājību un mazinās enerģētiskās nabadzības riskus, samazinās gaisa piesārņojumu pilsētā, kas uzlabos iedzīvotāju veselību. Klimatneitrāla Rīga būs rīdziniekiem un tās viesiem draudzīgāka Rīga!

EURESFO (https://urbanresilienceforum.eu/) forumā tika runāts arī par klimata pārmaiņu seku mazināšanas un pielāgošanās integrēšanu, ekosistēmas atjaunošanu un saikni starp bioloģisko daudzveidību un noturību pret klimatu, dabiskiem risinājumiem veselīgām ekosistēmām, zema oglekļa satura iniciatīvām un ilgtspējīgām ēkām, iniciatīvām uz datiem balstītām integrētām klimata stratēģijām un citiem jautājumiem.