Klimatneitralitāte

Klimata festivāls par Rīgas enerģētikas un klimata mērķiem

Ziņas

2021. gada 17. decembrī Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) organizē klimata konferenci “Klimata festivāls”, kurā iepazīstināsim ar Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata mērķiem un uzdevumiem to sasniegšanai, labās prakses piemēriem un risinājumiem ceļā uz klimatneitralitāti. 

Pasākums norisināsies no plkst. 10.00 līdz 13.30, tā norisei aicinām sekot līdzi tiešraidē ziņu portālā www.delfi.lv un REA sociālā medija Facebook kontā www.facebook.com/rea.riga.lv.

Konference iecerēta kā ikgadējs pasākums, lai kopīgi novērtētu izvirzīto klimata mērķu izpildi un iezīmētu turpmākos soļus ceļā uz Rīgas klimatneitralitāti. Kā uzsver Rīgas domes deputāte un Klimatneitralitātes darba grupas vadītāja Selīna Vancāne: “Mēs vēlamies iesaistīt un informēt rīdziniekus par klimata pārmaiņu nozīmi globāli, Rīgā un arī ikviena ikdienā. Klimata pārmaiņu komunikācijā bieži pietrūkst tieši pozitīvo aspektu izcelšana – mēs vēlamies parādīt, ka ne tikai Eiropā, bet arī tepat Latvijā ir vairāki celmlauži šajā jomā, no kuriem visi varam iedvesmoties”.

Konferencē tiks prezentēts REA sagatavotais Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam (Rīcības plāns), tajā ietvertie risinājumi un lielākie izaicinājumi to ieviešanā. Tāpat būs citu pašvaldību labo piemēru prezentācijas, ko papildinās jomas lietpratēju diskusijas un secinājumi par to, ko mēs katrs varam darīt, pielāgojoties klimata pārmaiņām.

Atgādinām, ka Rīcības plāns ir atvērts publiskai apspriešanai līdz š.g. 27. decembrim. Ar to var iepazīties REA tīmekļa vietnē, bet priekšlikumus Rīcības plāna pilnveidošanai var iesniegt, aizpildot anketu vai nosūtot brīvā formā uz e-pasta adresi rea@riga.lv (neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālr. 67012350).

Rīcības plānā ietvertie stratēģiski prioritārie virzieni, lai sasniegtu klimatneitrālas un klimatnoturīgas Rīgas vīziju:  
- Enerģētika – samazināt enerģijas patēriņu pilsētā līdz minimāli nepieciešamajam;
- CO2 emisijas – sasniegt maksimālu atjaunīgo energoresursu īpatsvaru pašvaldības infrastruktūrā;
- Enerģētiskā nabadzība – nodrošināt, ka mājsaimniecības var atļauties nepieciešamos energoresursus komfortablai sadzīvei;
- Pielāgošanās klimata pārmaiņām – klimatnoturīga Rīga.