Energopārvaldība

Izstrādāts energopārvaldības sistēmas modelis Rīgas pašvaldībai

Ziņas

Šā gada 22. septembrī Rīgas domes Klimatneitralitātes darba grupa, kurā ietilpst visu Rīgas domes frakciju deputāti, atbalstīja Rīgas enerģētikas aģentūras izstrādāto Rīgas domes energopārvaldības sistēmu.

Plānotā energopārvaldības sistēma būs  atvērta un aptvers visus Rīgas domes objektus. Pirmajā solī paredzēts, ka energopārvaldības sistēma pārvaldīs siltumenerģijas, elektroenerģijas un ūdens patēriņu Rīgas domes izglītības iestādēs, kas kopumā ir 355 iestādes.

Energopārvaldības sistēma uzskaitīs un kontrolēs energoresursu un ūdens patēriņu, sniegs priekšlikumus patēriņa samazināšanai, motivēs iestāžu darbiniekus samazināt patēriņu, īstenos mazbudžeta pasākumus, gatavos priekšlikumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai un atjaunīgo energoresursu izmantošanai.

Rīgas enerģētikas aģentūras sagatavotā energopārvaldības dokumentācija tiks virzīta izskatīšanai atbildīgajā Rīgas domes komitejā – Mājokļu un vides komitejā, bet galīgo lēmumu par energopārvaldības sistēmas apstiprināšanu un ieviešanu Rīgas pilsētas pašvaldībā pieņems deputāti Domes sēdē.