Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Climate-4-CAST projekta mērķis

SEG emisiju scenāriju plānošanas rīka izstrāde pašvaldībām, lai vizualizētu un analizētu rīcības scenārijus klimata mērķu sasniegšanai, labāk plānotu klimata neitralitātes pasākumu budžetu un uzraudzītu to īstenošanas rezultātus, kā arī pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses veicināšana klimata budžeta plānošanas un klimatneitralitātes jautājumos.

Projekta apraksts

Projekts Climate-4-CAST sniedz atbalstu pašvaldībām ceļā uz klimata neitralitāti, integrējot klimata problēmas pilsētu pārvaldības procesos apstākļos ar ierobežotu pašvaldības finansējumu un nenoteiktību par SEG emisiju ietekmi, laiku un izmaksām. Lēmumu pieņēmēji nav klimata jautājumu eksperti: viņi runā citā valodā. Klimata ekspertiem savas prognozes un secinājumi jātulko tā, lai to saprastu pašvaldību budžeta veidotāji, lēmumu pieņēmējiem ir vajadzīgs uzticami, zinātniski pamatoti argumenti, uz ko balstīt savus finanšu piešķīrumus un uzraudzīt rezultātus. Lai to nodrošinātu, Climate-4-CAST projekts nodrošinās pašvaldības ar atvērtā koda atbalsta rīku, kas ļaus vizualizēt atsevišķu pasākumu emisiju ietekmi dažādos scenārijos un izmaksu un ieguvumu analīzi par pasākumu veiktspēju salīdzinājumā ar pašvaldības mērķiem.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts Rīgas pilsētas specifikai pielāgots digitāls risinājums klimata budžeta plānošanai, lai vizuāli un viegli uztveramā veidā attēlotu plānotos un iespējamos SEG emisiju mazināšanas pasākumus un to ietekmi un ieguldījumu klimatneitralitātes sasniegšanā, kā arī pasākumu ieviešanas laika grafiku. Šis emisiju plānošanas rīks būs publiski pieejams un palīdzēs energoefektivitātes speciālistiem un politiķiem veikt SEG emisiju mazināšanas pasākumu izmaksu aprēķinus un noteikt ikgadējos oglekļa emisiju mērķus, tādējādi nodrošinot labāku enerģētikas un klimata plānošanu pašvaldībās.

Tiks izstrādātas vadlīnijas emisiju aprēķiniem un pieņēmumiem, lai veicinātu standartizāciju un salīdzināmāku pieeju klimata budžeta plānošanai, ļaujot pilsētām labāk izprast klimata budžeta plānošanas procesus un savstarpēji dalīties ar pieredzi par sasniegto progresu ceļā uz klimatneitralitāti.

Projekta partneri

Hamburgas Ostas pilsētas universitāte (HafenCity University Hamburg) (Vācija) – Projekta vadošais partneris, Tamperes pašvaldība (Somija), Orhūsas pašvaldība (Dānija), Ostersundas pašvaldība (Zviedrija), Norderštedas pilsēta (Vācija), Bitomas pašvaldība (Polija), SIA “Kausal” (Somija), Baltijas pilsētu apvienība (Union of Baltic Cities (UBC)), Upsalas universitāte (Zviedrija), kā arī Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Projekta finansējums

Rīgas pašvaldībai paredzētais projekta  budžets – 112 320 EUR, tai skaitā:
Eiropas Savienības fondu finansējums 80% apmērā – 89 856 EUR
Rīgas pašvaldības līdzfinansējums 20% apmērā – 22 464 EUR

Projekta ieviešanas termiņi

01.11.2023. – 30.10.2026.

Kontaktinformācija

Inga Pelša
Projekta vadītāja
inga.pelsa@riga.lv

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk