Laipni aicināti jaunajā REA mājaslapā!

Aprites ekonomika

LINEĀRĀ EKONOMIKA


 • Patērēt un izmest
 • Nešķirot

PĀRSTRĀDES EKONOMIKA


 • Koncentrēties tikai uz pārstrādi
 • Nedomāt par atkritumu apjoma samazināšanu

APRITES EKONOMIKA


 • Radīt tīru
 • Samazināt
 • Lietot ilgāk
 • Šķirot un pārstrādāt
 • Radīt tīru

Ražošanā patērēt pēc iespējas mazāk resursu un ievērot ekodizaina, labojamības, pielāgojamības, demontāžas u.tml. principus

 • Samazināt

Samazināt patēriņu, atteikties no liekiem pirkumiem. Apzināti un pārdomāti iegādāties ikdienas lietas un pārtiku. Izvēlēties viegli kopjamas un labojamas preces, kurām iespējams nomainīt detaļas. Samazināt materiālu, enerģijas, ūdens u.c. resursu patēriņu. Preču vietā izvēlēties pakalpojumus.

 • Lietot ilgāk

Veikt regulāras apkopes, dalīties, labot, atjaunot, pielāgot, pārražot, pārveidot.

 • Šķirot un pārstrādāt

Kad visas iespējas materiālu izmantošanai ir izsmeltas, atliek pēdējā – rūpīgi sašķirot un nodot pārstrādei, lai dotu tiem jaunu dzīvi.

Kādi ir ieguvumi?

 • Palēnina dabas resursu patēriņu, ierobežo ainavu un biotopu iznīcināšanu un palīdz saglabāt bioloģisko daudzveidību
 • Samazina kopējās ikgadējās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Eiropas Vides aģentūra ziņo, ka rūpnieciskie procesi un produktu izmantošana sastāda 9,1% no ES kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām, bet atkritumu apsaimniekošana – 3,32%.
 • Palīdzētu ievērojami samazināt enerģijas un resursu patēriņu jau pirms preces nonāk tirgū.
 • Samazināta atkarība no izejvielām. Tas jo īpaši attiecas uz kritiski svarīgām izejvielām, kas nepieciešamas tādu tehnoloģiju ražošanai, kurām ir izšķiroša nozīme klimata mērķu sasniegšanai, piemēram, baterijām un elektriskajiem dzinējiem.
 • Virzība uz aprites ekonomiku varētu palielināt konkurētspēju, stimulēt inovācijas, veicināt ekonomikas izaugsmi un radīt darbavietas (700 000 jaunu darbavietu Eiropas Savienībā laikā līdz 2030. gadam).

Aprites ekonomikas principi

Rūpnieciskā
simbioze

Demontāžas un pielāgojamības dizains

Ekodizains

Būvniecības atkritumu
pārstrādes ceļš

Kokmateriālu pārstrādes ceļš

Aprites ekonomika

Ilgtspējība nav saistīta ar sertifikāciju, produktiem vai risinājumiem, tā ir attieksme pret visu, kas padara mūsu dzīvi uz planētas iespējamu. Tas ir ļoti vienkārši

Arhitekts Tomass Rau

Normatīvais regulējums

Kā pārstrādā atkritumus?

Piesakies konsultācijai par

siltumapgādi, mājas energoefektivitāti, saules paneļu uzstādīšanu, mājas biedrību izveidošanu.

Lasīt vairāk