URGE

Izstrādātas Vadlīnijas apritīgai būvniecībai

Ziņas

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) nodod ekspertu un interesentu vērtēšanai projekta URGE* ietvaros izstrādātās Vadlīnijas apritīgai būvniecībai, kas tapušas uz Eiropas Komisijas Level(s) ietvara dokumenta “Circular Economy – Principles for Building Design” pamata.

Tās veidotas ar būvniecību saistītām mērķa grupām: ēku lietotājiem, pārvaldniekiem un īpašniekiem, dizaina komandām (ēku inženieri, arhitekti), būvniekiem, būvizstrādājumu ražotājiem, demontāžas un nojaukšanas komandām, investoriem, attīstītājiem un apdrošinātājiem, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām.

Aicinām iepazīties ar sagatavoto informāciju un lūdzam līdz 2022. gada 28. februārim sniegt savu viedokli, aizpildot anketu. Komentāri tiks apkopoti vadlīniju pilnveidošanai, lai jau š.g. aprīlī tās nodotu pilnvērtīgai lietošanai.

* Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT III projekta "Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā (URGE)" mērķis ir izstrādāt rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā Rīgas valstspilsētas pašvaldībā.