URGE projekts

URGE projekta pirmā starptautiskā pieredzes apmaiņas un mācību sanāksme

Ziņas

Šodien sākās URGE* projekta pirmā starptautiskā pieredzes apmaiņas un mācību sanāksme, kas veltīta 3 tēmām: standartizācija, iepirkumi un likumdošana. Sākotnēji šis bija plānots kā klātienes pasākums Vācijas pilsētā Minhenē. Spītējot ierobežojumiem, partneri no Minhenes izveidoja video, kas spētu kaut nedaudz aizstāt klātienes vizīti un dotu iespaidu par Bayernkaserne projektu: https://youtu.be/E-gX4JpdnOE

Bayernkaserne ir būvniecības projekts, kas aptver 50 hektāru lielu platību. Tajā esošās degradētās ēkas tiek nojauktas, būvgruži tiek sašķiroti un pārstrādāti turpat uz vietas būvlaukumā un izmantoti tālākajā būvniecības procesā. 2030. gadā šī teritorija būs sakārtota un būs uzceltas dzīvojamās mājas ar 5500 jauniem dzīvokļiem. Šajā pieredzē mums pievienojās arī URGE projekta vietējās darba grupas pārstāve Marija Katrīna Dambe no NOMAD architects un Latvijas Pašvaldību savienības padomniece iepirkumu jautājumos Daina Dzilna. Tā ir liela pievienotā vērtība, ka varam saviem sadarbības partneriem dot iespēju piedalīties šādos pasākumos. Šī bija pirmā no kopā divām pasākuma dienām. Jau 18. septembrī tiksimies vēlreiz, lai turpinātu darbu. Paralēli vietējām un starptautiskām sanāksmēm projekta partneri apgūst jaunas zināšanas par rīcības plānu izstrādi, ieinteresēto pušu iesaisti izstrādes procesā un citiem saistītiem jautājumiem URBACT e-University. Šādu mācību programmu 4 nedēļu garumā nodrošina URBACT programma visiem programmas projektu dalībniekiem.

* “Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā “URGE”” ir starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020. gadam projekts. Tā mērķis ir izstrādāt integrētu rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā Rīgas pilsētas pašvaldībā. Vairāk informācijas par projektu: https://urbact.eu/urge
#URGE #URBACT #apritesekonomika #būvniecība #renovācija #ilgtspēja #circulareconomy #sustainability #eUniversity2020 #bettercities