Izglītība

REA speciālisti tiekas ar telpiskās attīstības plānošanas studentiem un mācībspēkiem

Ziņas

13.10.2021.

Lai sekmētu jaunus sadarbības virzienus un zināšanu pārnesi, Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) speciālisti 2021. gada 13. oktobrī tikās ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Telpiskās attīstības plānošanas profesionālās maģistra studiju programmas studentiem un mācībspēkiem, iepazīstinot ar klimata un enerģētikas nozares plānošanu Rīgas pilsētas pašvaldībā un daloties pieredzē par energoplānošanu pašvaldībā, Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2022.-2030. gadam izstrādi, kā arī par REA īstenotajiem starptautiskajiem projektiem.

Tikšanās notika studiju programmas prakses ietvaros un studenti izrādīja aktīvu interesi par notiekošajiem procesiem enerģētikas sektorā, uzdodot virkni jautājumu par enerģētikas un klimata komponenšu nozīmīgumu pašvaldību plānošanas procesos, par iedzīvotājiem pieejamo atbalstu klimata mērķu sasniegšanai un citiem aspektiem.

Tikšanās ietvaros REA projektu koordinatore, pilsētplānošanas eksperte Nika Kotoviča pastāstīja par REA darbības jomām un lomu Rīgas pilsētas klimata mērķu sasniegšanā, kā arī par REA līdzšinējo sadarbību ar akadēmisko vidi, uzsverot, ka studentu iesaiste REA īstenoto Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības projektu aktivitāšu ieviešanā sniedz studentiem vērtīgu praktisku pieredzi par nozaru plānošanas procesu, tā organizēšanu, izaicinājumiem un risinājumiem, kā arī par plašas un daudzpusīgas sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu, pielietojot inovatīvu, starpdisciplināru pieeju. REA eksperte klimata un vides jautājumos Māra Reča dalījās pieredzē par Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2022.-2030. gadam izstrādes gaitu un rezultātiem. REA direktors Jānis Ikaunieks pastāstīja par enerģētikas sektora plānošanu pašvaldībā, iespējām un galvenajiem izaicinājumiem, uzsverot energoplānošanas nozīmi kopējā pašvaldības plānošanas ietvarā, savukārt REA eksperte aprites ekonomikā Ieva Kalniņa īpaši izcēla aprites ekonomikas principu nozīmīgumu gan pilsētbūvniecībā, gan ikviena pilsētas iedzīvotāja ikdienā.  

Arī līdz šim REA ir atbalstījusi studentu praksi aģentūrā un īstenojusi vairākas iniciatīvas ar studentu līdzdalību Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības projektos, tādējādi nodrošinot iespējas studentiem stiprināt zināšanas un izpratni par enerģētikas un klimata nozares plānošanas procesiem un par izaicinājumiem, ar ko ikdienā sastopas telpiskās attīstības plānotāji.