Energoefektivitāte

REVERTER projekta ietvaros izstrādās rīcības plānus energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās mājās

Ziņas

Rīgas enerģētikas aģentūra īstenos sadarbības projektu REVERTER, tā mērķis ir definēt enerģētiskās nabadzības mazināšanas risinājumus Eiropā, izstrādājot deviņus dažādus rīcības plānus. Projekts un tā rezultāti ir ārkārtīgi aktuāli, jo enerģētiskā nabadzība ir mūsdienu sabiedrības sociālekonomiskā problēma, kas būtiski pazemina iedzīvotāju dzīves līmeni un kvalitāti.

Rīcības plānus izstrādās atbilstoši dzīvojamā fonda raksturojumam, neaizsargāto ģimeņu vajadzībām un klimatiskajiem apstākļiem, tādējādi tas ļaus mērķtiecīgi izvērst un atkārtot ieteiktos rīcību scenārijus līdzīgos pēc raksturojuma reģionos. Rīcības plāni fokusēsies uz risinājumiem, kā primāri atbalstīt mājokļus ar vissliktākajiem rādītājiem. Projekta dalībnieki pārbaudīs rīcības plānus, izveidojot izmēģinājumu tīklu četrās Eiropas pilsētās: Brezovā (Bulgārijā), Atēnās (Grieķijā), Rīgā (Latvijā) un Koimbrā (Portugālē). Tās aptver dažādus klimatiskos apgabalus un sociālekonomiskos apstākļus attiecībā uz ēku vecumu un lielumu, īpašnieku apdzīvoto mājokļu proporciju, daudzdzīvokļu un vienģimenes māju procentuālo daļu, iedzīvotāju ienākumiem, vērtībām, uzskatiem.

Jaunākie „Eurostat” un citi dati par enerģētisko nabadzību Eiropā liecina, ka aptuveni 7 % Eiropas iedzīvotāju nevar atļauties pienācīgi apsildīt mājokļus, 6,4 % iedzīvotāju informēja par komunālo pakalpojumu maksājumu parādiem, vairāk nekā 16 % iedzīvotāju lielu daļu ienākumu tērē samaksai par enerģiju, bet zemo ienākumu dēļ 14,6 % iedzīvotāju uzrādīja neparasti mazus izdevumus par enerģiju. Enerģētiskā nabadzība galvenokārt ir saistīta ar augstām enerģijas cenām, zemiem ģimenes ienākumiem un energoneefektīvām ēkām un ierīcēm. Enerģētiskās krīzes dēļ Eiropā šo faktoru nozīme ir palielinājusies. Un „Eurostat” dati parāda strauju cenu kāpumu 2022. gada pirmajā pusē.

Projektu īsteno 12 partneri: Atēnu Nacionālās tehniskās universitātes Kalnrūpniecības un vides tehnoloģiju laboratorija (Grieķija), kas ir arī projekta koordinatore, Sistēmu un robotikas institūts (Portugāle), SIA „Ekodoma” (Latvija), Zaļās sinerģijas klasteris (Bulgārija), fonds „Europace” (Spānija), Atjaunīgo energoresursu un enerģijas taupīšanas centrs (Grieķija), „B-Link” (Spānija), Brezovas pašvaldība (Bulgārija), patērētāju savienība „Dzīves kvalitāte” (Grieķija), Koimbras pašvaldība (Portugāle), Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” (Latvija) un „WIT Berry” (Latvija).  

Projekta īstenošanu līdzfinansē Eiropas Savienības “Life” programma. Projekta kopējais budžets ir 89 880,00 EUR, no tiem Eiropas Komisijas finansējums ir 85 386,00 eiro, bet Rīgas domes līdzfinansējums ir 4494,00 eiro.

Papildus informācija šeit.  

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982, e-pasta adrese: solvita.brence@riga.lv