Energoefektivitāte

Labās prakses piemēri no vebināra par pieejamo atbalstu atjaunīgo energoresursu izmantošanai

Ziņas

2022. gada 19. maijā Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) organizēja vebināru par pieejamo atbalstu atjaunīgo energoresursu izmantošanai. Pasākums guva plašu atsaucību un tajā piedalījās vairāk nekā 50 klausītāji.

Pasākuma laikā klausītāji tika iepazīstināti ar siltumapgādes attīstības stratēģiju Rīgā, kā arī ar VARAM atbalsta programmas noteikumiem jaunu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegādei/maiņai. Varēja uzzināt par veicamajiem darbiem pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas, par to, kāda ir iesniegšanas kārtība un pieejamais atbalsta apjoms. Tāpat tika pārrunāti saules paneļu enerģijas ieguvumi un riski un meklētas atbildes uz dažādiem ar to saistītiem jautājumiem:
Kā izvēlēties saules paneļus un kolektorus? Vai saules paneļu saražoto enerģiju var nodot citiem lietotājiem? Vai var saglabāt saražoto enerģiju, vai arī tā jānodod sadales tīklā? Ja ēkas īpašums sadalīts dzīvokļu grupās (par katru dzīvokli atsevišķs elektroapgādes līgums), vai iespējams uzstādīt saules paneļus uz visu īpašumu? Vai iespējama saules paneļu uzstādīšana uz daudzdzīvokļu ēku jumtiem? Siltumsūknis kā alternatīvs risinājums gāzes apkurei? Siltumsūknis un saules paneļi, komplekss risinājums un savstarpējā ietekme? 
Vebinārā varēja arī uzzināt, kas ir energokopiena un kāpēc tā ir svarīga daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājiem.

Vebinārs bija turpinājums REA organizētajā apmācību ciklā Rīgas iedzīvotājiem, kurā padziļināti tiek apskatīti dažādi daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesa aspekti, kā arī meklēti risinājumi, kā samazināt apkures izmaksas daudzdzīvokļu ēkās.

Atgādinām, ka daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji var iegūt visaptverošu informāciju par atbalsta iespējām renovēt savu mājokli, kā arī par atbalsta programmām un instrumentiem REA izveidotajā atbalsta punktā – vienas pieturas aģentūrā.