GreenSAM

Par GreenSAM projekta rezultātiem

Ziņas

2021. gada septembrī noslēdzās starptautiskā projekta ”Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)” īstenošana Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.

Projekta īstenošanas gaitā Rīgas enerģētikas aģentūras vadībā Rīgas pilsētas pašvaldībā tika izstrādāta inovatīva Mobilitātes laboratorijas metode, kas piedāvā pilna cikla ilgtspējīgas mobilitātes risinājumu iniciēšanu un izstrādi koprades procesā, izveidojot starpdisciplināru sadarbības platformu un iesaistot tajā gan aktīvos seniorus, gan vietējos un ārvalstu ekspertus, augstskolu studentus, pašvaldības speciālistus un citus interesentus.

Pavisam projekta īstenošanas laikā tika noorganizēti 8 Mobilitātes laboratorijas pasākumi klātienē un tiešsaistē, kuros piedalījās 242 dalībnieki, tostarp 8 Rīgas senioru biedrības ar vairāk kā 50 senioru aktīvu līdzdalību.

Mobilitātes laboratorijas ietvaros tika apzinātas senioru vajadzības mobilitātes jomā un atbilstoši tām Mobilitātes laboratorijas darba uzdevumu izpildei tika izvēlēti dažādi tematiskie ietvari: pilsētvides publiskās ārtelpas pielāgošana senioru vajadzībām, mūsdienu tehnoloģiju pielietojums pārvietošanās iespēju un informācijas ieguves uzlabošanai, pārvietošanās paradumu maiņa digitalizācijas laikmetā un COVID-19 izraisītās ārkārtas situācijas radītie izaicinājumi.

Projekta rezultātā tika izstrādātas vadlīnijas publiskās ārtelpas pielāgošanai senioru zaļās mobilitātes veicināšanai, izmantojot universālā dizaina pilsētvides plānošanas principus, lai padarītu publisko ārtelpu pieejamāku, drošāku un ērtāku vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Tāpat senioriem tika organizēti gan interaktīvi izglītojoši-informatīvi semināri, gan praktiskas apmācības digitālās pratības uzlabošanai.

GreenSAM projekta ietvaros tika veikta izpēte par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējām publiskā transporta un koplietošanas mobilitātes pakalpojumu (Mobility as a Service) dizainā un ieviešanā, ar mērķi nodrošināt senioriem draudzīgas, viedas, multimodālas un ilgtspējīgas mobilitātes attīstību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Izpētes rezultātā tapušais ekspertu priekšlikums paredz Rīgas mobilitātes attīstības vīziju, kurā cilvēku pārvietošanos nodrošina integrēta, ilgtspējīga un digitāli atvērta mobilitātes sistēma. Šādā sistēmā ikvienam, tostarp senioriem, ir viegli vienā tiešsaistes platformā iegādāties dažādus transporta pakalpojumus, kā arī plānot pārvietošanās maršrutus pilsētā, rezervējot un savienojot dažādus publiskā, koplietošanas un privātā transporta operatoru sniegtos pakalpojumus. Šādā mobilitātes sistēmā ikviens zina savas pārvietošanās “ekoloģisko pēdu”, cilvēki tiek mudināti mainīt savus pārvietošanās paradumus ar dažādu ekonomisko stimulu palīdzību. Publiskā transporta un mobilitātes sistēma ir digitāli atvērta ikvienam publiskā, koplietošanas vai privātā transporta pakalpojumu sniedzējam tā sniegto pakalpojumu piedāvāšanai vienā tiešsaistes platformā.

Attīstot inovatīvus, uz blokķēdes tehnoloģijas pielietojumu balstītus sadarbības modeļus publiskā transporta un koplietošanas mobilitātes pakalpojumu sniegšanai, ir iespējams samazināt ar iekšdedzes dzinējiem darbināmo individuālo transportlīdzekļu izmantošanu, kas ir būtisks CO2 emisiju avots pilsētvidē.

GreenSAM projekta rezultāti Rīgā un arī pašu senioru vērtējums atspoguļots projekta video, kuru aicinām noskatīties šeit.

Vairāk par projekta rezultātiem un secinājumiem, par katra projekta starptautiskā partnera un kopīgi paveikto var uzzināt projekta tīmekļa vietnē https://greensam.eu/knowledge/