Energoefektivitāte

Elektroenerģijas pieslēgumu jauda Rīgas pašvaldības iestādēs

Ziņas

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) ir veikusi pirmo apsekošanu galvaspilsētas pašvaldības pārziņā esošo iestāžu elektroenerģijas pieslēgumu jaudu izmantošanai. No iegūtajiem datiem secināts, ka esošās pieslēgumu jaudas ir par lielu un tās ir izveidotas un uzturētas ar pārāk lielu rezervi, kas pie esošā ēku izmantošanas profila nav nepieciešama un pašvaldībai rada nesamērīgas izmaksas.

Līdz ar uzsākto energopārvaldības sistēmas īstenošanu, REA ir organizējusi vairākus izglītojošus seminārus iesaistītajām iestādēm, uzsākusi vadlīniju izstrādi par iestāžu elektroenerģijas pieslēgumu jaudu izmantošanu, kā arī izrēķinājusi optimālo pieslēguma jaudu, atstājot pietiekami lielu rezervi neparedzētiem gadījumiem. Pirmajām 23 apsekotajām iestādēm AS “Sadales tīkls” ir pieteikta jauda samazināšana līdz tehniski un finansiāli pieņemamam līmenim, kas pašvaldības izdevumus samazinās par vairāk nekā 70 tūkstošiem eiro.

Darbs pie galvaspilsētas pašvaldības pārziņā esošo iestāžu elektroenerģijas pieslēgumu jaudu izmantošanas izvērtējuma tiks turpināts arī pārējos pašvaldības pārziņā esošajos objektos, ar mērķi atbrīvot pieslēguma jaudas pilsētā un samazināt pašvaldības izdevumus par elektroenerģiju.

Pastāvīga energoveiktspējas paaugstināšana un energoefektivitātes rādītāju paaugstināšana ir vieni no Rīga stratēģiskajiem mērķiem energopārvaldības sistēmas īstenošanā. Plašāk - tīmekļa vietnē riga.lv, sadaļā “Pašvaldība”, apakšsadaļā “Energopārvaldības sistēma pašvaldībā”.