GreenSAM

Blokķēdes tehnoloģijas ilgtspējīgai mobilitātei

Ziņas

30.06.2021. Rīgas enerģētikas aģentūra organizēja semināru “Blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas potenciāls integrētai, ilgtspējīgai un digitāli atvērtai mobilitātei: “GreenSAM” projekta* piedāvātais attīstības scenārijs”. Seminārā Rīgas domes, Satiksmes ministrijas, Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji, transporta koplietošanas operatori un seniori apsprieda blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējas un attīstības scenāriju transporta sistēmas ilgtspējas paaugstināšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Seminārs norisinājās vienlaikus trīs formātos – klātienē, tiešsaistes saziņas platformā MS Teams ar iespēju aktīvi iesaistīties diskusijās un tiešsaistes translācijā platformā www.skaties.riga.lv

Kas ir blokķēde un kā tā var palīdzēt mobilitātes sistēmas pilnveidošanai?
-    Blokķēde (ang. blockchain) ir vienots termins tehnoloģijām, kas radītas, lai sinhronizētu datus. Tās pamatā tiek izmantota izkliedētās virsgrāmatas tehnoloģija (ang. Distributed ledger technology (DLT)), kas ļauj piekļūt un glabāt datus dažādos datoros vai serveros jebkurā pasaules vietā. Tehnoloģija veidota tā, lai pēc iespējas mazinātu iespēju datus mainīt vai kādā citā veidā ietekmēt. 
-    Blokķēdes tehnoloģija ļauj automatizēt sadarbību starp dažādām pusēm, kuras iepriekš nav sadarbojušās un nav apmainījušas ar datiem, tādejādi sniedzot iespēju attīstīt viedus un integrētus koppakalpojumus.
-    Attīstot inovatīvus starpinstitucionālus sadarbības modeļus publiskā transporta un koplietošanas mobilitātes pakalpojumu sniegšanai, kas balstīti uz blokķēdes tehnoloģijas pielietojumu, ir iespējams samazināt ar iekšdedzes dzinējiem darbināmo individuālo transportlīdzekļu izmantošanu, kas ir būtisks CO2 emisiju avots pilsētvidē.

Seminārā tika apspriesti secinājumi, kas gūti, veicot izpēti par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējām publiskā transporta un koplietošanas mobilitātes pakalpojumu (Mobility as a Service) jomās, tai skaitā, par pakalpojumu un maksāšanas sistēmas konceptuālo dizainu un ieviešanu, ar mērķi nodrošināt senioriem un pārējiem iedzīvotajiem draudzīgas, viedas, multimodālas un ilgtspējīgas mobilitātes attīstību Rīgā.
Klātesošie seniori no biedrības “RASA” uztraucās par  drošības jautājumiem, piemēram, maksāšanas sistēmas drošību un uzsvēra, ka ne vienmēr seniori ir gatavi aktīvi izmantot mikromobilitātes rīkus, līdz ar to nepieciešams senioriem draudzīgs mobilitātes pakalpojumu piedāvājums un adaptācija jauniem mobilitātes pakalpojumiem. 
Satiksmes ministrijas pārstāve informēja semināra dalībniekus par uzsākto modernizētas reģionālā sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības sistēmas platformas izveidi, lai pasažieriem nodrošinātu ērtu un mūsdienīgu biļešu iegādi braucieniem reģionālajos maršrutos. Tas arī ļaus precīzi uzskaitīt un identificēt personas, kuras saņem atlaides braucieniem sabiedriskajā transportā.
Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji, uzsverot mobilitātes jautājumu aktualitāti, apliecināja, ka arī plānošanas reģions iesaistās vienotas Rīgas un Pierīgas mobilitātes izveidē, kā arī apsveica Rīgas enerģētikas aģentūras iniciatīvu idejas pilotprojekta pieteikuma sagatavošanā finansējuma piesaistei ES projektu konkursos. 
Savukārt uzņēmuma “Rīgas Satiksme” pārstāvis, norādot, ka blokķēdes tehnoloģiskais risinājums nav vienīgais, kas var nodrošināt vienotas biļetes sistēmas izveidi, pieminēja Elektroniskās verifikācijas EID izmantošanas iespējas un uzsvēra, ka ir būtiski vērtēt, kuri mobilitātes pakalpojumi nodrošina pamatfunkciju veikšanu.
Seminārā piedalījās arī vairāki transporta koplietošanas operatori – Fiqsy, Nextbike Latvija un RIDE. Viens no koplietošanas operatoru aktuālajiem jautājumiem ir par lietotāju atbildību mobilitātes rīku izmantošanā un vandalisma risku, kas būtu novēršams ar personu identifikācijas sistēmu un “nelabvēlīgo” klientu sarakstu veidošanu.

Izpētes “Par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējām un blokķēdes tehnoloģijas pielietojuma konceptuāliem risinājumiem publiskā transporta sistēmā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” noslēgumā tika nodefinēta vīzija, kurā pārvietošanos Rīgas pilsētā nodrošina mobilitātes sistēma, kura ir: 
1) Integrēta – cilvēkiem ir viegli vienā vietnē pirkt biļetes, atrast, rezervēt un savienot dažādus sabiedriskos un privātos transporta līdzekļus, lai pārvietotos pilsētā. 
2) Ilgtspējīga – ikviens zina sevis radīto pārvietošanās “ekoloģisko pēdu”, cilvēki tiek mudināti mainīt savus pārvietošanās paradumus ar ekonomisko stimulu palīdzību. 
3) Digitāli atvērta – ikviens var veidot jaunus digitālos pakalpojumus sabiedriskajā un privātajā transporta tīklā, pieslēdzoties Rīgas mobilitātes API. Pētniekiem, Rīgas domei, Rīgas satiksmei un privātiem pakalpojuma sniedzējiem ir pieejami dati, lai ikdienā izmantojot mākslīgā intelekta, mašīnmācīšanās vai citas datu analīzes tehnoloģijas, uzlabotu fizisko transporta pakalpojumu tīklu ilgtspējīgu pakalpojumu sniegšanai.

Semināra dalībnieki pozitīvi novērtēja “Rīgas enerģētikas aģentūras” aktivitātes ilgtspējīgas  mobilitātes jomā un kopumā sanāksmē tika atzīts, ka jauni, integrēti mobilitātes pakalpojumi un sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes celšana veicinās sabiedrības braukšanas paradumu maiņu un mazinās privātā autotransporta ietekmi uz apkārtējo vidi un CO2 izmešiem.