I-NERGY projekts

Aicinām pieteikt daudzdzīvokļu ēkas dalībai projektā "Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai"

Ziņas

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) aicina līdz šī gada 30. jūnijam pieteikt daudzdzīvokļu ēkas dalībai Eiropas Savienības pētniecību un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projektā “Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai (I-NERGY)”.

Paredzētās REA atbalsta aktivitātes daudzdzīvokļu ēkai:
-     eksperta dalība vismaz divās ēkas iedzīvotāju kopsapulcēs;
-     ēkas energoaudita sagatavošana;
-     sensoru uzstādīšana detalizētāka izvērtējuma sagatavošanai. 

Projekta laikā ēkai jāizveido dzīvokļu īpašnieku biedrība un līdz projekta īstenošanas beigām jāsagatavo ēkas atjaunošanas projekts.

Ēku atlases kritēriji dalībai projektā:
-    ēkai ir vismaz 60 dzīvokļi;
-    ēka nav renovēta;
-    ēka ir pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai;
-    ir pieejami siltumenerģijas patēriņa dati par pēdējiem 5 gadiem;
-    ēka nodrošina pārstāvi aktīvai iedzīvotāju koordinēšanai.

Dalības ilgums projektā – līdz 31.12.2023.

Pieteikumus brīvā formā var iesniegt līdz 30.06.2021., nosūtot uz e-pasta adresi: rea@riga.lv

Kontaktinformācija saziņai: Nika Kotoviča, I-NERGY projekta koordinatore, e-pasts: Nika.Kotovica@riga.lv, mob.tālr. 29226404