REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Internetu - 69.7%
Laikrakstus un žurnālus - 2.5%
Arhitektūras un būvniecības nozaru izglītojošos materiālus - 5%
Radio un televīziju - 5%
Rokasgrāmatas un mācību materiālus - 10.9%
Skrejlapas un brošūras - 6.7%

Balsis kopā: 119
Balsošana ir beigusies on: 03 Dec 2018 - 00:00

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

< Aktualitāšu arhīvs - 07-2015          Aktualitāšu arhīvs - 09-2015 >


 

28-08-2015 - Darbu sāk modernizētais AS „Latvenergo” klientu pašapkalpošanās portāls – elektrum.lv

Līdzšinējā AS „Latvenergo” klientu pašapkalpošanās portāla e-latvenergo.lv vietā darbu sācis jaunais portāls elektrum.lv. Tā modernizācija notikusi līdz ar jaunās klientu apkalpošanas un norēķinu sistēmas maiņu. Portālā būs ērtāk labot klienta datus un pārlūkot maksājumu vēsturi, būs iespējams apmaksāt citas personas rēķinu, kā arī atjaunots viedo skaitītāju datu pārskats, kurā iespējams ērti salīdzināt elektrības patēriņu dažādos laika periodos.

Lasīt tālāk...

 

25-08-2015 - Latvijas pētnieki izveido inovatīvu tehnoloģiju siltuma un aukstuma ražošanai un saglabāšanai

Latvijā realizēts inovatīvs zinātniskais projekts, kas veicina atjaunojamo energoresursu integrēšanu enerģētikā un risina pētniecības uzdevumus Latvijas kontekstā atbilstoši Latvijā noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem – “enerģija un vide” un “vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas”. Zinātniskais projekts ir radījis jaunas zināšanas un cēlis zinātnisko kapacitāti, dodot iespēju jaunajiem zinātniekiem pilnvērtīgi iesaistīties Eiropas līmeņa pētījumos.

Lasīt tālāk...

 

24-08-2015 - Papildināta REA mājas lapā pieejamā siltuma patēriņu datu bāze Rīgas mājām

Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) pirms diviem gadiem internetā ieviestā publiski pieejamā datu bāze par centralizētai siltumapgādei pieslēgtajām Rīgas dzīvojamām mājām nu ir papildināta par gandrīz diviem tūkstošiem trijiem simtiem māju, datu bāzē ietvertajam māju kopējam skaitam tagad pārsniedzot 5100. Datu bāzes izstrāde atzīta kā Rīgas labās prakses piemērs energoefektivitātes veicināšanai gan starptautiskajos projektos GreenITNet un STEP-UP, gan Mēru pakta biroja sagatavotajā labās prakses piemēru brošūrā „Reducing Energy Dependance in European Cities” un kalpo pilsētas iedzīvotāju ieinteresēšanai savu mājokļu uzlabošanā un atjaunošanā līdz ar Rīgā renovēto daudzdzīvokļu māju karti.

Lasīt tālāk...

 

21-08-2015 - Ēku renovācijas tehnisko risinājumu izstrāde rūpnieciski izgatavotu tipveida paneļu izmantošanai

Ēku renovācijas tehniskiem risinājumiem ar rūpnieciski izgatavotu tipveida paneļu izmantošanu jumtu un ārsienu siltināšanai ir sagaidāms liels pieprasījums jau tuvākajā nākotnē, kad spēkā stāsies ES ēku energoefektivitātes direktīvas prasības par ēku renovāciju un būvniecību saskaņā ar „gandrīz nulles enerģijas ēku” (nZEB) nosacījumiem, jo minētie risinājumi ir pareizais ceļš izmaksu efektīvai ļoti zema enerģijas patēriņa ēku renovācijai un būvniecībai. Starptautiskajā projektā MORE CONNECT , par kura ievada semināru jau rakstījām šā gada maijā, un kura 18 partneru vidū ir arī Rīgas tehniskā universitāte (RTU) tiks izveidotas individuāli pielāgotas ēku renovācijas koncepcijas, kas tiks izstrādātas standartizētas rūpnieciskās ražošanas un salikšanas procesā, nodrošinot piegādi klientam bez starpniekiem. Rezultātā ieguldītās investīcijas nZEB ēkas līmeņa sasniegšanai atmaksātos mazāk kā 8 gados un kopējais būvdarbu laiks būtu 8 dienas.

Lasīt tālāk...

 

12-08-2015 - Rīgas bērnudārzus pēc renovācijas apmeklē VARAM un Rīgas domes vadība

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējums šogad tika izmantots sešu Rīgas pirmskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai. KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošajās ēkās” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-15.4/124) ietvaros tika veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi - fasādes un jumta siltināšana, apkures sistēmas regulēšana un balansēšana un apgaismojuma nomaiņa sešās Rīgas pirmsskolu ēkās, kuru fasādes renovācijas noslēgumā tika mākslinieciski nokrāsotas. Vairākas no šīm ēkām trešdien, 12.augustā apmeklēja par KPFI atbildīgās ministrijas un Rīgas domes vadības pārstāvji – attiecīgi VARAM ministrs Kaspars Gerhards kopā ar Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Andri Ameriku.

Lasīt tālāk...

 

07-08-2015 - Daudzdzīvokļu dzīvojamā nama renovācija Mežciemā

Intensīvi tiek veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu sastatnēs ieskautajā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Sergeja Eizenšteina ielā 67, Mežciemā, Rīgā, ko ēkas dzīvokļu īpašnieki ir uzticējuši būvuzņēmumam SIA „PRO DEV”.

Lasīt tālāk...

 

05-08-2015 - Nosūtīts atkārtotai saskaņošanai MK noteikumu projekts par ēku renovācijas veicināšanu

2015.gada 31.jūlijā nosūtīts atkārtotai saskaņošanai pēdējos mēnešos izmaiņas piedzīvojušais projekts MK noteikumiem, saskaņā ar kuriem pēc to apstiprināšanas 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā paredzēts īstenot atbalstu valsts un dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai.

Lasīt tālāk...

 

04-08-2015 - Rīga dalās pieredzē par Rīcības plāna izstrādi ar Ukrainas delegāciju

No 2015.gada 27.jūlija līdz 1.augustam Rīgā uzturējās Ukrainas delegācija no Ļvovas un Odesas, lai iepazītos ar Rīgas pieredzi Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam (Rīcības plāns) izstrādē un ieviešanā, kā arī inovatīviem pasākumiem energoefektivitātes jomā. Iespēju Ukrainas delegācijai apmeklēt Rīgu sarūpējusi Vācijas Vides ministrija, veidojot starptautisku projektu, ko vada organizācija GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), kuras konsultants Klauss Hoppe vadīja ukraiņu 6 cilvēku delegāciju.

Lasīt tālāk...

 

03-08-2015 - Eiropa atkal rāda ceļu un vada globālo pārkārtošanos uz mazoglekļa sabiedrību

Enerģētikas savienības stratēģijas ietvaros jūlija mēnesī Eiropas Komisija iepazīstināja ar priekšlikumiem piedāvāt uz enerģijas patērētājiem orientētu jaunu kursu, sākt pārveidot Eiropas elektroenerģijas tirgus struktūru, atjaunināt energoefektivitātes marķējumu un pārstrādāt ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu. Tādējādi tiek sperts izšķirošs solis, lai iestrādātu likumdošanā ES mērķi līdz 2030.gadam samazināt emisiju apjomu vismaz par 40 %. Uzdevums ir radīt labvēlīgākus apstākļus Eiropas patērētājiem, veidojot labi funkcionējošu vienotu enerģijas tirgu, priekšplānā izvirzot energoefektivitāti un kļūstot par līderi atjaunojamo energoresursu tirgū.

Lasīt tālāk...