13-11-2015 - Rīgai pietuvina ūdeņraža kā transporta degvielas infrastruktūru

 

Eiropas transporta tīkla TEN-T programmas līdzfinansēta projekta „Ūdeņraža infrastruktūra transportam-2- Koridori (HIT-2-Corridors)” (Projekts) ietvaros šī gada 17.septembrī Stokholmā (Zviedrija), kā arī 14.oktobrī Helsinkos (Somija) un 26.oktobrī Gēteborgā (Zviedrija) tika atklātas publiskās ūdeņraža uzpildes stacijas (ŪUS), tādējādi Rīgai pietuvinot no Skandināvijas puses šīs bezizmešu degvielas infrastruktūras koridoru. Rīgai un Latvijai nozīmīgā projekta pieteikuma gatavošanā sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu pirms diviem gadiem piedalījās arī Rīgas enerģētikas aģentūra (REA), tādējādi iestrādājot Rīcības plānā pasākumu par fosilās degvielas aizstāšanu Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.

14.oktobra Helsinku ŪUS svinīgās atklāšanas pasākumā piedalījās visu deviņu Projekta partneru, tostarp,  partneri no Rīgas. Pasākumu atklāja Somijas Transporta un Komunikāciju ministre Anne Berner, kura uzsvēra gan Somijas mērķi līdz 2020.gadam (salīdzinājumā ar 2005.gadu) par 16 % samazināt CO2 piesārņojumu, gan nepieciešamību izmantot jaunās tehnoloģijas šī mērķa sasniegšanai. Ūdeņradis līdz ar elektrību ir vienīgais enerģijas veids, kas ļauj nodrošināt oglekļa-dioksīda bezizmešu transportu.

ŪUS koncepcijas izstrādātāji ir Somijas ģimenes uzņēmums „Oy Woikoski”, kuras 2014.gada novembrī darbību uzsākusī elektrolīzes rūpnīca Kokkolā šobrīd ir lielākā ūdeņraža tehnoloģiju izmantojošā. Uzņēmums „Oy Woikoski” Rīgā ŪUS  koncepciju prezentēja pirms gada (par  ko stāstījām REA jaunumos) Skandi motors rīkotā pasākumā reizē ar Hyundai jaunā modeļa ūdeņraža automašīnu, kas aprīkota ar 100 kW dzinēju. Jau toreiz bija paredzēts, ka ar vienu ūdeņraža degvielas uzpildi varēs veikt 594 kilometrus.

Vispārējais Projekta mērķis ir saskaņota Ūdeņraža infrastruktūras transportam izvietošana gar diviem TEN-T pamattīkla koridoriem (Skandināvijas - Vidusjūras reģiona un Ziemeļjūras - Baltijas). Projekts balstās uz iepriekšējā TEN-T projekta „HIT” (Ūdeņraža infrastruktūra transportam), kas beidzās 2014.gada decembrī, rezultātiem. Jaunas investīcijas infrastruktūras izveidē un plānu izstrādē tiek izvietotas gar abiem koridoriem, lai nodrošinātu degšūnu elektriskās piedziņas transportlīdzekļu pārvietošanās iespējas lielos attālumos. ŪUS infrastruktūras izveide tiek pamatota ar Projekta ietvaros izstrādātiem priekšizpētes darbiem ūdeņraža infrastruktūras izvēršanai un degšūnu elektriskās piedziņas transportlīdzekļu ieviešanai Somijā (pētījums Woikoski), Polijā (pētījums, ko veic Autotransporta institūts), Beļģijā (VWZ WaterstofNet pētījums), Rīgā (pētījums, ko  Rīgas domes uzdevumā veic SIA „Rīgas satiksme”), Zviedrijā (pašreizējais valsts pētījums būs papildināts ar reģionālajām studijām par ūdeņraža izmantošanu  pārvadājumiem, kuras veic „Hydrogen Sweden”).

Šobrīd Rīga ir iesaistījusies jau vairākos starptautiskos ūdeņraža projektos transporta jomā. Rīgas pašvaldība un tās sabiedriskā transporta uzņēmums „Rīgas satiksme” ir iesaistījušies projektā H₂NODES, kurā viens no plānotajiem pasākumiem ir publiskās ŪUS uzstādīšana Rīgā.