SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA DATI DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM RĪGĀ – „O” (2015.gads) 

N.p.k. 

Adrese 

Mājas lietderīgi 

izmantotā platība 

(dzīvokļi + 

nedzīvojamā 

izmantotā platība 

– n.f.) 

[m²] 

Faktiski 

patērētā 

siltumenerģija 

2015.gadā 

Faktiskais 

siltumenerģijas 

īpatnējais 

patēriņš 

2015.gadā 

Piezīmes 

 

 

RNP dati 

[MWh/gadā] 

[kWh/m² gadā] 

 

1.

 

 Ogres iela 10 

3738,67 

711,32 

190 

 

2.

 

 Olaines iela 1 

627,53 

115,47 

184 

 

3.

 

 Olaines iela 3 

627,83 

106,8 

170 

 

4.

 

 Ostas iela 4 

2574,01 

443,28 

172 

 

5.

 

 Ostas iela 6 

2576,52 

423,4 

164 

 

6.

 

 Ozolciema iela 8 

3139,40 

660,19 

210 

 

7.

 

 

Ozolciema iela 10 k.4 (ISM 

- 7) 

17488,45 

2896,7 

166 

 

8.

 

 

Ozolciema iela 10 k.6 (ISM 

- 3) 

7613,00 

1181,93 

155 

 

9.

 

 Ozolciema iela 10 k.8 

2492,40 

398,21 

160 

 

10.

 

 

Ozolciema iela 12 k.2 (ISM 

- 5) 

12582,00 

1975,46 

157 

 

11.

 

 Ozolciema iela 12 k.4 

4926,50 

783,48 

159 

 

12.

 

 Ozolciema iela 12 k.5 

1733,60 

281,63 

162 

 

13.

 

 

Ozolciema iela 18 (ISM - 

11) 

24696,60 

4388,33 

178 

 

14.

 

 Ozolciema iela 30 

2280,60 

449,72 

197 

 

15.

 

 

Ozolciema iela 32 k.1 (ISM 

- 3) 

5064,70 

870,12 

172 

 

16.

 

 Ozolciema iela 34 

2217,10 

395,83 

179 

 

17.

 

 Ozolciema iela 36 

2263,90 

412,57 

182 

 

18.

 

 Ozolciema iela 38 

2256,55 

403,82 

179 

 

19.

 

 

Ozolciema iela 40 k.1 (ISM 

- 4) 

5795,10 

1030,93 

178 

 

20.

 

 Ozolciema iela 40 k.3 

3926,28 

689,1 

176 

 

21.

 

 Ozolciema iela 42 k.1 

3825,30 

644,28 

168 

 

22.

 

 

Ozolciema iela 42 k.2 (ISM 

- 3) 

5530,30 

882,36 

160 

 

23.

 

 Ozolciema iela 44 

2243,20 

404,37 

180 

 

24.

 

 Ozolciema iela 46 k.1 

3676,75 

633,91 

172 

 

25.

 

 Ozolciema iela 46 k.3 

3959,90 

415,64 

105 

 

26.

 

 Ozolciema iela 46 k.5 

1962,80 

313,64 

160 

 

27.

 

 Ozolciema iela 48 

2256,85 

387,39 

172 

 

28.

 

 Ozolciema iela 50 

2924,00 

496,11 

170 

 

29.

 

 Ozolciema iela 54 

2249,10 

384,32 

171 

 

30.

 

 Ozolciema iela 56 k.1 

3816,20 

603,52 

158 

 

31.

 

 Ozolciema iela 56 k.4 

3932,60 

678,45 

173