79. 

Ezermalas iela 25 (1.ēka) 

3109,37 

823,54 

265 

 

80. 

Ezermalas iela 27 

3117,60 

856,95 

275 

 

81. 

Ēveles iela 6 (ISM - 2) 

5313,35 

989,79 

186 

 

 

Saīsinājumi: 

RNP – SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 

ISM – individuālie siltuma mezgli 

n.f. – nedzīvojamais fonds 

Bez k.ūd – bez karstā ūdens 

 

Materiālu sagatavoja REA – Alīna Ābele 2013.gada 01.jūlijā