SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA DATI DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM RĪGĀ – „E” 

 

 

N.p.k. 

 

 

Adrese 

Mājas lietderīgi 

izmantotā platība 

(dzīvokļi + nedzīvojamā 

izmantotā platība – 

n.f.) [m

2

Faktiski 

patērētā 

siltumenerģija 

2012. gadā 

 

 

[MWh/gadā] 

Faktiskais 

siltumenerģijas 

īpatnējais 

patēriņš 2012. 

gadā 

 

[kWh/m

2

 gadā] 

 

 

Piezīmes 

RNP dati 

1. 

E.Birznieka-Upīša iela 5 /7 

127,10 

46,01 

362 

 

2. 

E.Birznieka-Upīša iela 15 

k.2 

321,40 

88,15 

274 

 

3. 

E.Birznieka-Upīša iela 20 

b k.1 (+n.f.) 

1017,20 

156,28 

154 

Bez k.ūd. 

4. 

E.Birznieka-Upīša iela 20 

b k.2 

1674,39 

244,92 

146 

 

5. 

E.Birznieka-Upīša iela 23 

(+n.f.) 

1246,22 

197,97 

159 

 

6. 

E.Birznieka-Upīša iela 26 

(+n.f.) 

2330,51 

337,28 

145 

Bez k.ūd. 

7. 

E.Smiļģa iela 1 (+n.f.) 

960,56 

219,51 

229 

 

8. 

E.Smiļģa iela 32 

2089,40 

430,06 

206 

 

9. 

E.Smiļģa iela 44 (+n.f.) 

3663,02 

487,22 

133 

Bez k.ūd. 

10. 

Edžiņa gatve 3 

1861,97 

407,99 

219 

 

11. 

Edžiņa gatve 5 

1667,48 

311,71 

187 

 

12. 

Edžiņa gatve 7 

1665,89 

322,81 

194 

 

13. 

Edžiņa gatve 9 

3026,35 

523,57 

173 

 

14. 

Eglaines iela 2 

791,41 

213,95 

270 

 

15. 

Eksporta iela 2 

3976,99 

670,86 

169 

 

16. 

Eksporta iela 2 a (ISM - 2) 

5027,72 

983,99 

196 

 

17. 

Eksporta iela 3 

2951,35 

478,95 

162 

 

18. 

Eksporta iela 8 a 

1653,54 

345,36 

209 

 

19. 

Eksporta iela 10 (ISM - 2) 

6763,67 

1267,44 

187 

 

20. 

Eksporta iela 14 

3167,63 

587,88 

186 

 

21. 

Eksporta iela 15 lit.1 

2112,24 

409,01 

194 

 

22. 

Eksporta iela 16 

2794,05 

553,77 

198 

 

23. 

Eksporta iela 17 

2788,75 

554,56 

199 

 

24. 

Eksporta iela 18 (ISM - 2) 

3786,67 

843,86 

223 

 

25. 

Elijas iela 5 k.1, k.2 (+n.f.) 

1569,74 

319,28 

203 

 

26. 

Elizabetes iela 8 

1248,99 

224,59 

180 

 

27. 

Elizabetes iela 10a k.1 

380,28 

81,71 

215 

 

28. 

Elizabetes iela 29b 

964,06 

163,17 

169 

Bez k.ūd.