Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.-2020.gadam:

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.-2020.gadam (8.19 Mb)

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.-2020.gadam (EN) (18.4 Mb)

Progresa ziņojums par izpildi 2014.gadā (7.93 Mb)

Progresa ziņojums par izpildi 2014.gadā (EN) (8.34 Mb)

Pilsētu mēru pakta biroja akcepts (376 Kb)

 

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam izstrādes pamatojums:

RD lēmums par pilsētu mēru pakta parakstīšanu (541 Kb)

Pilsētas mēru pakts (152 Kb)

Rīgas mēra apliecinājums par pilsētu mēru paktu parakstīšanu (325 Kb)

Eiropas komisijas atzinums (1 Mb)

17-12-2009 RD lēmums Nr. 741 Par grozījumu Rīgas domes 30.09.2008. lēmumā Nr.4203 "Par pilnvarojumu parakstīt Eiropas Pilsētu mēru paktu" (prot. Nr.24, 11.§) (310 Kb)

 

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.-2020.gadam:

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam progresa ziņojums par izpildi 2011.gadā
(14.9 Mb)

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam progresa ziņojums par izpildi 2011.gadā (EN)
(33 Mb)

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam progresa ziņojums par izpildi 2010.gadā
(14.9 Mb)

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020.gadam progresa ziņojums par izpildi 2010.gadā (EN)
(10.6 Mb)

Buklets par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2010.-2020.gadam (4.71 Mb)

Buklets par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2010.-2020.gadam (EN) (4.96 Mb)

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.-2020.gadam (13.8 Mb)

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.-2020.gadam (EN) (37 Mb)

Prezentācija par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2010.-2020.gadam (3.43 Mb)

Prezentācija par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2010.-2020.gadam (EN) (8.95 Mb)

09-11-2010 RD lēmums Nr.2204 Par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.–2020.gadam ieviešanas vadības struktūru izveidošanu (prot. Nr.42, 7.§) (165 Kb)

09-11-2010 RD nolikums Nr.79 Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.–2020.gadam ieviešanas vadības grupas nolikums (prot. Nr.42, 5.§) (158 Kb) Grozījumi (04-09-2012 Nr.259)

09-11-2010 RD nolikums Nr.80 Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.–2020.gadam ieviešanas uzraudzības padomes nolikums (prot. Nr.42, 6.§) (182 Kb)