22-06-2010 - REA diskusija par dzīvojamo ēku renovācijas finansēšanas iespējām

 

Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centrs turpina energoefektivitātes lietpratēju diskusiju ciklu. Pirmdien, 2010.gada 21.jūnijā notika cikla sestā diskusija: "Dzīvojamo ēku renovācijas finansēšanas iespējas". 21.jūnija diskusija tika organizēta sadarbībā ar LR Ekonomikas ministriju.

Ēku sektors ir nozīmīgs elements enerģijas un klimata mērķu sasniegšanā ar vismazākajām iespējamām izmaksām indivīdiem un sabiedrībai visās valstīs, un ar kopējām pūlēm gūtā pievienotā vērtība ir ievērojama. Ieguldījumi energoefektivitātes uzlabošanā un atjaunojamās enerģijas izmantošanā radīs daudz darbvietu un sekmēs ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmi.

Ēku enerģijas samazinājuma potenciāls un finanšu instrumenti tā sasniegšanai Rīgas pilsētā ir nosaukti Rīgas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 2010.-2020.gadam, kura tapšanā tika izmantoti arī starptautisko projektu veikums, tostarp, "Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana" (Urb.Energy).

21.jūnija diskusija bija veltīta Rīgas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas finansēšanas instrumentiem, iespējām un nepieciešamajai rīcībai to izmantošanai.

"Iespējamie finanšu modeļi un avoti ēku renovācijai" (404 Kb)
Zigo Rutkovskis, projekta "Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana (Urb.Energy)" eksperts

"ES fondu finansējuma pieejamība daudzdzīvokļu māju siltināšanai. Iespējas un riski" (1.72 Mb)
Signe Kajaka, LR Ekonomikas ministrijas ES fondu ieviešanas departamenta Publiskās infrastruktūras nodaļas Pārvaldes vecākā referente

"Sadarbība ar banku ES fondu finansēto projektu realizēšanā" (194 Kb)
Tatjana Botina-Solomaha, AS "SEB banka", Finansēšanas projektu vadītāja

"Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācijas finansējuma piemērs Rīgā" (343 Kb)
Īrisa Simanoviča, Dzīvokļu īpašnieku asociācijas konsultante

"ESKO pieredze Latvijā" (446 Kb)
Raivo Damkevics, SIA Sunenergy valdes loceklis

"PEKO izveide Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā" (469 Kb)
Dr.Phys. Laimdota Šnīdere, projekta "Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana (Urb.Energy)" eksperte