REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Internetu - 69.7%
Laikrakstus un žurnālus - 2.5%
Arhitektūras un būvniecības nozaru izglītojošos materiālus - 5%
Radio un televīziju - 5%
Rokasgrāmatas un mācību materiālus - 10.9%
Skrejlapas un brošūras - 6.7%

Balsis kopā: 119
Balsošana ir beigusies on: 03 Dec 2018 - 00:00

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

13-02-2018 - Latvijā ievieš siltumnīcefekta gāzu emisiju vienota aprēķina metodiku

 


2018.gada 23.janvārī Ministru kabinets apstiprināja Ministru kabineta noteikumus Nr. 42 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika” (turpmāk – noteikumi). Noteikumi Latvijā ievieš siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju vienota aprēķina metodiku pasākumu un projektu ietekmes uz klimata pārmaiņām novērtēšanai.

Lai nodrošinātu klimata mērķu sasniegšanu 2020. gadam* un arī turpmākajos gados, arvien biežāk Latvijā dažādās tautsaimniecības nozarēs īsteno aktivitātes SEG emisiju samazināšanai. Metodikā ir ietverta SEG emisiju aprēķina kārtība, emisijas faktori un formulas, kas pielietojamas, lai aprēķinātu dažādu tautsaimniecības nozaru pasākumu un projektu īstenošanas laikā panākto vai plānoto SEG emisiju samazinājuma vai pieauguma apjomu.

Līdz šim iestādes un uzņēmumi, atbalstot vai īstenojot pasākumus vai projektus, izmantoja dažādas aprēķina formulas un pieņēmumus SEG emisiju aprēķiniem. Atšķirīgo aprēķinu dēļ nebija iespējams savstarpēji salīdzināt rezultātus vai veikt korektu datu apkopojumu.

SEG emisiju aprēķina metodiku paredzēts piemērot tādu pasākumu un projektu ietekmes uz klimata pārmaiņām novērtēšanai, kuru ietvaros notiek:

  • Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu ietekmējošām darbībām ēkās vai ēku daļās, ražošanas tehnoloģiskās iekārtās, enerģētikas, ūdensapgādes, kanalizācijas un sakaru infrastruktūrā;
  • Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana un fosilo energoresursu tehnoloģiju modernizācija;
  • Aukstuma iekārtu efektivitātes uzlabošana;
  • Pasākumu transporta nozarē īstenošana;
  • Pasākumu atkritumu apsaimniekošanas nozarē īstenošana.

Šobrīd nav pieejami CO2 emisijas faktori Latvijā saražotajai siltumenerģijai un elektroenerģijai katlu mājās un koģenerācijas stacijās. Līdz ar to veidojas situācija, ka nevar veikt korektu un aktuālajai situācijai atbilstošu SEG emisiju apjoma aprēķinu. Tādējādi noteikumos ir paredzēts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aprēķina un publicē savā tīmekļvietnē CO2 emisijas faktoru Latvijā saražotai siltumenerģijai katlu mājās un koģenerācijas stacijās, kā arī CO2 emisijas faktoru Latvijā saražotai elektroenerģijai. Savukārt centralizētās siltumapgādes sistēmas operatoram un lokālās siltumapgādes sistēmas operatoram katru gadu būs jāaprēķina CO2 emisijas faktors saražotajai siltumenerģijai un līdz kārtējā gada 31. janvārim jāpublicē tie savā tīmekļvietnē vai jāizsniedz uzziņa par tā vērtību pēc siltumenerģijas lietotāja pieprasījuma.

Noteikumi stāsies spēkā 2018.gada 1.jūnijā.

* Latvijai laika periodā līdz 2020. gadam ir noteikts ETS (emisiju apjoms, kas ietverts Eiropas Savienības Emisiju tirdzniecības sistēmā) darbību SEG emisiju samazinājums 21% apmērā, salīdzinot ar SEG emisiju apjomu ETS sektorā 2005. gadā, savukārt laika periodā līdz 2020.gadam ir pieļauts ne-ETS (emisiju apjoms, kas nav ietvers Eiropas Savienības Emisiju tirdzniecības sistēmā) darbību SEG emisiju pieaugums par 17%, salīdzinot ar Latvijas ne-ETS darbību SEG emisiju apjomu 2005.gadā.