REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

13-10-2017 - Starptautiska konference „Tīra enerģija viedai pilsētai” (papildināts 01-11-2017)

 

2017.gada 20.oktobrī Rīgas enerģētikas dienu 2017 ietvaros notiks starptautiska konference „Tīra enerģija viedai pilsētai” (turpmāk tekstā Konference), ko organizē Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) sadarbībā ar Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT1.

REA regulāri piedalās konferenču organizēšanā starptautiskās izstādes „Vide un enerģija” norises vietā, kur ik gadus tiek prezentēti enerģētikas, energoefektivitātes, vides tehnoloģiju, atjaunojamās enerģijas resursu efektīvas izmantošanas un infrastruktūras uzlabošanas risinājumi. Šogad Konferences vadmotīvs ir veltīts klimata un enerģijas mijiedarbības līdzsvarošanas problēmām un tādu risinājumu meklējumiem, kas ļautu uzlabot apkārtējo vidi pilsētās un paaugstināt dzīves kvalitāti iedzīvotājiem, tostarp, iesaistot tos ar informācijas tehnoloģiju palīdzību sava mājokļa enerģijas patēriņa interaktīvā pārvaldībā.

Konferencē tiks runāts par energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem ar viedo tehnoloģiju inovatīvu integrēšanu pilsētu siltumapgādes sistēmās, enerģijas patērētāju mēriekārtu attālinātās nolasīšanas iespējām, atjaunojamo energoresursu izmantošanas, kā arī pieprasījuma regulēšanas viediem risinājumiem.

REA kā „Rīgas Enerģētikas dienu 2017” organizatore ir aktīva izstādes „Vide un Enerģija 2017” atbalstītāja, jo piedalās tajā gan ar stendu, gan sniedz konsultācijas par energoefektivitātes jautājumiem, gan arī organizē konferenci izstāžu kompleksa telpās.

Konferences norises vietas laiks un vieta: 2017.gada 20.oktobris, BT1 Ķīpsalas izstāžu kompleksā.

Konferences darba kārtība

Reģistrācija

 

Papildinātā ziņas daļa

 

Prezentācijas

Klimata un enerģijas izaicinājumu iespaids uz ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību (1.77 Mb)
Ilze Prūse, Klimata pārmaiņu departamenta direktore, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Starpziņojums par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014. – 2020. izpildi (891 Kb)
Dr.sc.ing. Ivars Kudreņickis, Fizikāli enerģētiskā institūta pētnieks

Aprites ekonomikas pienesums centralizētās siltumapgādes sektoram (1.05 Mb)
Julia Sundberg, Fortum Latvia pārstāvniecības vadītāja

Projekts THERMOS centralizētās siltumapgādes attīstības veicināšanai pilsētās (1.21 Mb)
Inga Kreicmane, Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras direktore

Daudzperspektīvu analīze pārejai uz 4. paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmu (1.04 Mb)
Dr.sc.ing. Jeļena Ziemele, Rīgas Tehniskā universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Dūmgāzu attīrīšanas un katlu efektivitātes paaugstināšanas tehnoloģijas AS RĪGAS SILTUMS siltumavotos (2.08 Mb)
Reinis Ozoliņš, AS ”RĪGAS SILTUMS” ražošanas daļas inženieris

Saules enerģija gaisa dzesēšanai (2.37 Mb)
Dr.sc.ing. Andrejs Snegirjovs, Fizikāli enerģētiskā institūta pētnieks

Viedi pakalpojumi enerģijas patērētāju aizsardzībai (982 Kb)
Baiba Miltoviča, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas starptautisko un ES lietu koordinatore

Prātīgs patērētājs zaļā pilsētā, lietojot ELEKTRUM produktus (466 Kb)
Uldis Mucinieks, AS "Latvenergo" Pārdošanas direktors

Enerģijas uzkrāšanas iekārtas un citi enerģijas vadības risinājumi (1.94 Mb)
Tālivaldis Podiņš, ABB SIA Biznesa attīstības vadītājs

Ūdeņraža autobusi Rīgā (2.10 Mb)
Raitis Mazjānis, RP SIA "Rīgas satiksme" tehniskā atbalsta direktora vietnieks

Labākās prakses projektu e-KATALOGS viedai pilsētai (990 Kb)
Juris Golunovs, Rīgas p/a "Rīgas enerģētikas aģentūra" Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs