REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

21-08-2017 - Par MK noteikumiem zaļā publiskā iepirkuma veikšanai

 

Jau rakstījām, ka no jūlija spēkā stājušies jauni noteikumi zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) veikšanai - Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumi Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” ar sekojošiem trīs pielikumiem:

1.pielikums. Preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums (ZPI). Zaļais publiskais iepirkums ir obligāti jāpiemēro noteiktām preču un pakalpojumu grupām kā biroja papīram, drukas iekārtām, datortehnikai, ēdināšanas pakalpojumiem, tīrīšanas līdzekļiem, iekštelpu un ielu apgaismojumam, kā arī satiksmes signāliem.

2.pielikums. Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības un  kritēriji, kurus var izmantot būvdarbu, citu prioritāru preču un pakalpojumu grupu publiskajā iepirkumā, tostarp:
1. Būvdarbi (biroju ēkas);
2. Ceļu būve un satiksmes zīmes;
3. Ūdens sildītāji siltuma ražošanai;
4. Dārzkopības produkti un pakalpojumi;
5. Elektroenerģija;
6. Klozetpodi un pisuāri;
7. Koģenerācijas iekārtas;
8. Mēbeles;
9. Notekūdeņu infrastruktūra;
10. Sienu paneļi;
11. Izlietnes krāni, dušas uzgaļi un to aprīkojums;
12. Tekstilpreces;
13. Transports;
14. Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI).

3.pielikums. Aprites cikla izmaksu metodika enerģiju patērējošām precēm.

Atbildīgā iestāde par ZPI piemērošanas kārtību, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija VARAM. Vairāk informācijas par ZPI - VARAM  mājaslapā.

Vairākas institūcijas veicina ZPI veikšanu. Tai skaitā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ziņo, ka  īstenojot Eiropas Savienības fondu līdzfinansētus projektus, viens no horizontālajiem principiem ir „Ilgtspējīga attīstība” - tam viens no darbības programmas uzraudzības rādītājiem ir „Zaļais publiskais iepirkums” (ZPI), kas attiecīgi tiek iekļauts vairāku specifisko atbalsta mērķu atlases kritērijos, un CFLA vērš uzmanību, ka pārbaudīs ZPI piemērošanu plānotajā apjomā projektos, kur iepirkumi paredzēti ar ZPI  piemērošanu.

ES programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) finansēta projekta „Zaļā iepirkuma atbalsts ilgtspējīgai un inovatīvai attīstībai” (Green public procurement supporters for innovative and sustainable institutional change GreenS) ietvaros Latvjjas partneri ir Rīgas plānošanas reģions un Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”. Minētā projekta ietvaros speciālisti izstrādājuši tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritērijus noteiktām produktu grupām – ielu apgaismošanā izmantojamajiem gaismas ķermeņiem, datoriem un datorekrāniem ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī transportlīdzekļiem ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi. Dokumentu paraugi ir pieejami http://greensproject.eu/lv/atbalsts-zpi/iepirkumu-specialistiem.

Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumi Nr.353

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums