REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

28-04-2017 - Seminārs energoauditoriem par energoefektivitāti

 

2017.gada 20.aprīlī Rīgā notika Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības rīkotais seminārs par energoefektivitāti, kurā piedalījās energoauditori, projektētāji, ēku energoefektivitātes paaugstināšanā iesaistīto uzņēmumu, kā arī iestāžu pārstāvji, tostarp, no Rīgas p/a  “Rīgas enerģētikas aģentūra”.

Semināra gaitā notika interaktīva domu apmaiņa starp lektoriem Dr.sc.ing. Aldi Greķi (Finanšu institūcijas ALTUM energoaudita eksperts), neatkarīgo energoauditoru Dzintaru Grasmani no vienas puses un semināra dalībniekiem no otras puses par seminārā apskatītajām sekojošām  tēmām:

  • Ēku energoefektivitātes standarti un plānotās izmaiņas.
  • Energoefektivitātes rādītāju aprēķins karstā ūdens sistēmās.
  • Tehniskās dokumentācijas izstrādes pamatnosacījumi energoefektivitātes projektos.

Karstā ūdens sagatavošanai (KŪS) salīdzinot ar telpu apsildi ir dažas atšķirīgas īpatnības, par kurām cita starpā pastāstīja neatkarīgais energoauditors Dzintars Grasmanis. KŪS siltuma pieprasījums ir raksturojams kā variabls (ar intervāliem) un ar atšķirīgu siltuma nesēja ūdens temperatūras līmeni. Aprēķini, kas veikti pamatojoties uz datiem, kas apkopoti  siltumagādes uzņēmumā AS "Rīgas siltums" par siltuma patēriņu vairāk nekā 5000 dzīvojamo ēku Rīgā, apliecina, ka īpatnējais patērētais siltumenerģijas daudzums ēku karstā ūdens sistēmas ir vidēji  50.9 kWh uz kvadrātmetru apkurināmās dzīvokļu platības gadā vai 27% no kopējā siltumenerģijas patēriņa šajās ēkās. KŪS ticis veltīts pētījums divu pilsētu - Rīgas un Bauskas - centralizētās siltumapgādes sistēmās.

Apkopotie dati satur informāciju par 39 ēkām ar 3167 mājsaimniecībām Rīgā. Pētījuma rezultāti parāda, ka enerģijas patēriņš karstā ūdens patēriņa vajadzībām ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita, bet enerģijas zudumi ūdens sadales cauruļvados, tostarp cirkulācijas nodrošināšanai, ir atkarīgi no sadales sistēmas cauruļvadu garuma, dimensijām un siltumizolācijas īpašībām. Praktiski noderīga KŪS aprēķinu metodiku pilnveidošanai bija augstāk minētā pētījuma gaitā gūtā atziņa, ka karstā ūdens patēriņš daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās visprecīzāk korelē ar iedzīvotāju skaitu un mazāk precīzi korelē ar dzīvokļu skaitu un apsildāmo platību.

Tehniskās dokumentācijas izstrādes pamatnosacījumi energoefektivitātes projektos

 

 

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt