31-05-2018 - Rīgā joprojām zemākais siltumenerģijas tarifs reģionā

 

2018.gada maijā norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas patērētājiem piemērots tarifs 44,39 EUR/MWh bez PVN. AS „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs 2018.gada aprīlī bija arī 44,39 EUR/MWh bez PVN. Siltumenerģijas cena noteikta, pamatojoties uz akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2017.gada 10.aprīlī publicēto paziņojumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 29.maija lēmumam Nr.89 „Par akciju sabiedrības „RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, AS „RĪGAS SILTUMS" siltumenerģijas cena mainās atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas.

Starp republikas nozīmes pilsētām zemākais apkures tarifs (bez PVN) ir Rīgā 44,39 EUR/MWh, Daugavpilī 50,53 EUR/MWh, Jelgavā 51,73 EUR/MWh, Rēzeknē 52,14 EUR/MWh, Jūrmalā 54,14 EUR/MWh, Ventspilī  54,90 EUR/MWh, Liepājā 54,95 EUR/MWh, Jēkabpilī 56,20 EUR/MWh, Valmierā 58,94 EUR/MWh.

 

Informācijas avots: www.rs.lv