01-11-2017 - Diskusija par māju atjaunošanu

 

2017.gada 31.oktobrī notika diskusija par daudzdzīvokļu māju atjaunošanas projektu īstenošanas aktualitātēm, visu pušu sadarbības iespējām un komunikācijas sistēmas pilnveidošanu māju atjaunošanas projektu īstenošanā. Lai veicinātu maksimāli plašu mājas atjaunošanas projektu virzību SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) aicināja projektēšanas uzņēmumus un māju pilnvarotās personas piedalīties diskusijā par sadarbības iespējām RNP daudzdzīvokļu māju atjaunošanas projektu īstenošanā, kā arī iegūt informāciju par jaunākajām aktualitātēm energoefektivitātes programmā.

Diskusija par daudzdzīvokļu māju atjaunošanas projektu īstenošanas aktualitātēm notika SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” telpās A.Čaka ielā 42, Rīgā. Tajā piedalījās projektēšanas uzņēmumu pārstāvji, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotās personas, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) un Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” pārstāvji.

Diskusijas mērķis bija veicināt dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanu par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu RNP pārvaldīšanā esošo māju atjaunošanai un sadarbībai ar projektēšanas uzņēmumiem. Cita starpā diskusijā tika informēts par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu mājām, kuras jau pieņēmušas lēmumu - par dalību ALTUM programmā, lai veiktu māju atjaunošanu - kopumā 31.