24-10-2017 - Siltumenerģētikai un siltumfizikai veltīta zinātniskā konference Rīgā

 

2017.gada 26.oktobrī notiks Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Siltumenerģētikas un siltumfizikas sekcijas zinātniskā konference (turpmāk tekstā Konference), kas pēdējā dekādē notiek Rīgas enerģētikas dienu ietvaros (skatīt Rīgas enerģētikas dienu - 2017 programmu).

Siltumenerģētikas un siltumfizikas sekcijas zinātniskajā konferencē, kas notiek RTU 58. starptautiskā zinātniskās konferences ietvaros, tradicionāli tiks prezentēti gan Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku pašu, gan sadarbībā ar Latvijas siltumenerģētikas industrijas uzņēmumiem tapušu pētījumu rezultāti.

Konferences norises vieta: (Viskaļu iela 36A - 222), Rīga.

Konferences programma:
13.00–13.10 Konferences atklāšana
A.Cers, S.Jaundālders, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
13.10–13.20 Siltumtīklu hidraulisko režīmu optimizācija “ZuluThermo” programmnodrošinājumā
A.Soročins, E.Čaupjonoks, AS Siltumelektroprojekts, RTU, Latvija
13.20–13.30 Siltumsūkņa izmantošanas centrālās siltumapgādes katlumājās efektivitātes uzlabošanai analīze
P.Stanka, SIA Robert Bosch, RTU, Latvija
D.Rusovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
13.30–13.40 Notekūdeņu saules destilācijas vienslīpā kamerā ar enerģijas akumulācijas materiāliem eksperimentāla pētīšana
L.Ravichandran, T.V.Arjunan, Vijayan S, Matheswaran M,Coimbatore Institute of Engineering and Technology, India
D.Rusovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
13.40–13.50 Siltumsūkņa ar vertikālo zemes kolektoru apkures sezonas efektivitāte Rīgā
P.Stanka, SIA Robert Bosch, RTU, Latvija
D.Rusovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
13.50–14.00 Peltjē elementu pielietojums dzesēšanas iekārtās
J.Nagla, S.Jaundālders, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
14.00–14.10 Saules saldēšanas sorbcijas sistēmu efektivitātes vērtēšana Latvijā
P.Stanka, SIA Robert Bosch, RTU, Latvija
D.Rusovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
14.10–14.20 Cilvēkfaktora ietekme uz energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
A.Cimbale, M.Ignatjeva, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
14.20–14.30 Gāzveida kurināmo degšanas eksperimentālie pētījumi
O.Krickis, S.Mihejevs, S.Jaundālders, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
14.30–14.40 Mitruma un temperatūras sensoru izstrāde biogāzes poligoniem
M.Valpēteris, M.Ķibilds, SIA Grein, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
V.Zentiņš, AS Energoremonts Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
14.40–14.50 Ceturtās  paaudzes siltumapgādes ieviešanas projekcijas un izaicinājumi
M.Rubīna, Rīgas Enerģētikas aģentūra, Latvija
A.Cers, AS Latvenergo, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija  
14.50–15.00 Siltuma-aukstuma trases ārējā temperatūras lauka teorētiskie pētījumi
D.Turlajs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
V.Barkāns, Latvijas Jūras akadēmija, Latvija
R.Veselauskis, AS Latvenergo, Latvija